Tezler - Endodonti Anabilim Dalı
Tezler

Anabilim Dalımızda Tamamlanmış Doktora Tezleri

Cem Burak AKIN, 2011: Kalsiyum hidroksitin kök kanallarından uzaklaştırılma etkinliğinin farklı metodlarla incelenip karşılaştırılması.  Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tayfun ALAÇAM
Baran Can SAĞLAM, 2011: Tekrarlayan kök kanal tedavilerinde kök kanal dolgusunun uzaklaştırılmasında kullanılan farklı nikel-titanyum eğelerin yüzeylerinde meydana gelen değişikliklerin incelenmesi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Güliz GÖRGÜL
Burak SADIK, 2010: Başarısız kök kanal tedavilerinde dezenfeksiyon amacıyla kullanılan üç farklı yöntemin mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tayfun ALAÇAM
Güven KAYAOĞLU, 2007: Investigation of infection and survival mechanisms held by Enterococcus faecalis (strain A197A): with respect to endodontic disease. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hülya ERTEN
Özgür İlke ATASOY ULUSOY, 2007: Enfekte kök kanallarında Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis ve bu bakterilere ait virülans faktörlerinin moleküler mikrobiyolojik teknikler ile incelenmesi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Güliz GÖRGÜL
Özgür GENÇ, 2007: Taşkın preparasyonlarda dentin matriksi seviyelendirmesi ve dolgusunda farklı apikal eğelerin etkinliği.  Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tayfun ALAÇAM
Murat KOÇAK, 2007: Farklı kök kanal aletleri ile hazırlanan kök kanallarında çeşitli dolgu materyallerinin tıkama özelliklerinin koranal ve apikal mikrosızıntı ile değerlendirilmesi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Sis YAMAN
Gülten USALAN, 2007: Diş tedavisi için gelen yetişkin hastalarda görülen odontojenik çene kistlerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi.
Müzeyyen AKDEVELİOĞLU, 2007: Tip 1 diabetli ve sağlıklı bireylerde kemik mineral yoğunluğunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
Sibel KARADAĞ, 2006: Kanal içi ilaç uygulamalarının cam iyonomer esaslı patın adezyonuna etkisi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tansev MIHÇIOĞLU
Özgür ER, 2004: Devamlı dalga kondensasyon yöntemi ile uygulanan kök kanal dolgu tekniğinde kök yüzeyinde oluşan ısı etkisinin sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Sis YAMAN
Bağdagül HELVACIOĞLU KIVANÇ, 2004: Aşırı harabiyet gösteren endodontik tedavili dişlerin farklı materyaller ile restorasyonu. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Güliz GÖRGÜL
Özgür UZUN, 2004: Ni-Ti enstrümanlarla devamlı ısı ile obturasyon yöntemi (System B) kullanımına uygun hazırlanan kök kanal kavitelerinin değerlendirilmesi.  Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tayfun ALAÇAM
Emre BODRUMLU, 2003: Diş hekimi muayenehanesinde Legionella taraması.  Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Aydın BAYRAKTAR
Murat MADEN, 2003: Nd:YAG lazerin kök kanalı dentin dokusuna etkilerinin mikrobiyolojik ve morfolojik yönden değerlendirilmesi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Güliz GÖRGÜL
Özgür TOPUZ, 2003: Azot implantasyonu yapılan Ni-Ti eğelerin kesme etkinliklerinin değerlendirilmesi.  Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tayfun ALAÇAM
Ömer Cumhur AYDIN, 2001: Nikel titanyum ve paslanmaz çelik eğelerle yapılan kök sanal preparasyonunun apikal sızdırmazlığına olan etkisinin farklı dolgu teknikleri kullanılarak değerlendirilmesi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Sis YAMAN
Ülkem AYDIN, 1998: Differentiation of radicular cysts and granulomas with digital histogram analysis. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tayfun ALAÇAM
Orhan GÜLEN, 1998: Mandibular asimetrinin panoramik radyografi tekniği ile değerlendirilmesi ve el tercihi ile ilişkisinin araştırılması.
Cemal TINAZ, 1998: Elektrik ileten ana kon guta perkanın in vitro ve in vivo doğruluğunun incelenmesi.  Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tansev MIHÇIOĞLU
H. Oğuz YOLDAŞ, 1998: Aşırı harabiyet gösteren diş köklerinin ışık ileten post sistemiyle restore edilmesi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tayfun ALAÇAM
Murat ERDEM, 1997: Klinik tanıda laser doppler flowmetry metodundan yararlanılması. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Güliz GÖRGÜL
Kahraman GÜNGÖR, 1996: Radiküler kist ve granülomların radyolojik, elektroforetikve histopatolojik olarak incelenmesi.
Aydın BAYRAKTAR, 1991: Aktif çürüklü ve çürüğe dayanıklı bireylerin saliver proteinlerinin, çürük bakterilerinin ekstraselüler polisakkarit oluşturma potansiyelleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tayfun ALAÇAM
Sis DARENDELİLER, 1988: Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılan üç boyutlu gerilme analizi ile mine preparasyon teknikleri ve pin kullanımını kapsayan çeşitli ön diş restorasyonlarının kıyaslanarak kırılma olasılığı en az olan restorasyon tipinin incelenmesi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tamer KINOĞLU
Dilşat ALASYA, 1986: Farklı filmlerin değişik banyo sürelerinde göstermiş oldukları kontrast ve detay özellikleri.
Güliz GÖRGÜL, 1984: Dentinde prostoglandin benzeri aktivite düzeyinin değerlendirilmesi. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tamer KINOĞLU
Hüma ÖMÜRLÜ, 1984: Enfekte pulpa olgularında (devital dişlerde) değişik antiseptik pansumanların negatif kültür elde edilmesindeki etkinlikleri. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tamer KINOĞLU