Mezuniyet Öncesi - Endodonti Anabilim Dalı
Mezuniyet Öncesi

2. Sınıf Ders Konuları

END 221 - ENDODONTİ TEORİK DERS KONULARI (II. YARIYIL)

 • Endodontinin Tarihçesi
 • Pulpanın Histolojik Yapısı, Hücreleri, Damar ve Sinirleri
 • Pulpanın Görevi ve Fizyolojisi
 • Pulpa Dentin Kompleksi
 • Sementin Yapısı
 • Sementin Fizyolojisi
 • Sement Hastalıkları ve Tedavisi
 • Pulpa İltihapları
 • Pulpa Soysuzlaşmaları
 • Operatif İşlemlerin Pulpaya Etkileri
 • Periapeksin Histolojisi
 • Periapeksin Fizyolojisi
 • Periapeksin Patolojisi
 • Endodontik Tedavide Kullanılan Aletler
 • Endodontide Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

END 221 - ENDODONTİ PRATİK DERS KONULARI (II. YARIYIL)

 • Tanışma ve Malzeme Listeleri Hazırlanması
 • Malzeme Kontrolü ve Pulpa Morfolojileri Hakkında Genel Bilgi
 • Üst Keser (Santral ve Lateral) ve Kanin Dişlerin Pulpa Anatomisinin İncelenmesi
 • Üst Küçük Azı Dişlerin Pulpa Anatomisinin İncelenmesi
 • Üst Büyük Azı Dişlerin Pulpa Anatomisinin İncelenmesi
 • Alt Keser (Santral ve Lateral) ve Kanin Dişlerin Pulpa Anatomisinin İncelenmesi
 • Alt Küçük Azı Dişlerin Pulpa Anatomisinin İncelenmesi
 • Alt Büyük Azı Dişlerin Pulpa Anatomisinin İncelenmesi
 • Üst Büyük Azı Dişlerde Direkt Kuafaj Tedavisi Demonstrasyonu ve Uygulaması
 • Alt Büyük Azı Dişlerde Direkt Kuafaj Tedavisi Demonstrasyonu ve Uygulaması
 • Ödev Tekrarlarının Teslimi

3. Sınıf Ders Konuları

END 301 - ENDODONTİ TEORİK DERS KONULARI ( I. VE II. YARIYIL)

 • Endodontide Hasta Muayenesi
 • Endodontide Tanı ve Tedavi Planlaması
 • Vital Pulpa Tedavileri ve Başarıyı Etkileyen Etmenler
 • Kanal Tedavisinin Endikasyon ve Kontrendikasyonları
 • Kök Kanal Tedavisine Dişlerin Hazırlanması
 • Giriş Kavitesi Hazırlama Kuralları ve  Pulpa Anatomileri
 • Kök Kanallarının Genişletilmesi
 • Kök Kanallarının Boyut Tespiti
 • Kök Kanallarının Yıkanması
 • Kök Kanallarının Dezenfeksiyonu ve İlaç Kullanımı
 • Endodontide Geçici Dolgu Maddeleri
 • Kök Kanal Dolgu Yöntemleri
 • Kök Kanallarının Doldurulmasında Kullanılan Patlar
 • Endodontik Radyografi
 • Endodontik Mikrobiyoloji
 • Bağışıklık ve Endodonti
 • Fokal Enfeksiyon
 • Travma Görmüş Dişlerin Tedavisi
 • Tek Seansta Uygulanan Kanal Tedavisi
 • Periapikal Doku İyileşmesi, Postoperatif Gözlem
 • Endodontide Sistemik İlaç Kullanımı
 • Devital Dişlerin Ağartılması (Bleaching)
 • Endodontide Acil Tedaviler

 END 301 - ENDODONTİ PRATİK DERS KONULARI ( I. YARIYIL )

 • Tanışma ve Malzeme Listesi
 • Endodontik Aletlerin Kullanılma Şekilleri, Standart Kanal Preparasyon Tekniği Tanıtımı
 • Alt-Üst Keser Dişte Biyomekanik Preparasyon
 • Alt-Üst Küçük Azı Dişte Biyomekanik Preparasyon
 • Alt-Üst Küçük Azı Dişte Biyomekanik Preparasyon ve Pansuman (CMCP)
 • Alt Büyük Azı Dişte Byiomekanik Preparasyon
 • Alt Büyük Azı Dişte Biyomekanik Preparasyon ve Pansuman (CaOH2)
 • Üst Büyük Azı Dişte Biyomekanik Preparasyon
 • Üst Büyük Azı Dişte Biyomekanik Preparasyon ve Pansuman (CaOH2)
 • Kanal Dolum Tekniği Tanıtımı Ve Alt-Üst Keser Dişte Biyomekanik Prep. ve Doldurma
 • Alt-Üst Küçük Azı Dişte Biyomekanik Preparasyon ve Doldurma
 • Alt-Üst Büyük Azı Dişte Biyomekanik Preparasyon ve Doldurma
 • Alt-Üst Büyük Azı Dişte Biyomekanik Preparasyon ve Doldurma
 • Alt-Üst Büyük Azı Dişte Biyomekanik Preparasyon ve Doldurma
 • Tekrarlar

 END 301 - ENDODONTİ GÖZLEMCİ ÖĞRENCİ
PRATİK DERS PROGRAMI ( II. YARIYIL)

 • 5 Adet Öykü Formu
 • Lastik Örtü Uygulaması
 • Endodonti Çalışmaları

4. Sınıf Ders Konuları

END 401 - ENDODONTİ TEORİK DERS KONULARI (I. YARIYIL)

 • Endodontide Hasta Eğitimi ve İletişimi
 • Endodontik Tedavi Sonrası Kök Kanalı Destekli Onarım
 • Adeziv Materyallerin Endodontide Kullanımı
 • Periodontal Endodontal Sorunlar
 • Endodonti-Ortodonti İlişkileri
 • Kök Erimeleri
 • Periapikal Cerrahi
 • Kök Amputasyonları
 • Geriatrik Endodonti
 • Endodonti Kliniğinde Kullanılan Büyütme ve Aydınlatma Araçları

END 401 - ENDODONTİ KLİNİK UYGULAMALARI

20 Adet Kanal Tedavisi (2 Adeti Çok Köklü Olmak Üzere)

10   PUAN

3 Adet Direkt Kuafaj Tedavisi

10   PUAN

1 Adet Hasta Sunumu

10   PUAN

TOPLAM

240 PUAN

 

 
 • Yukarıdaki puan ve iş dağılımını yapan her 4. Sınıf stajyeri final sınavına girmek için yeterli puan almış olur.
 • Yukarıda belirtilen gerekli iş dağılımını ve puanını tamamlayan öğrenci sene içi baraj puanından 60 almaya hak kazanır. 300 puanı tamamlayan öğrenci 70, 400 puanı tamamlayan öğrenci 80,
  500 puanı tamamlayan öğrenci 90, 600 puanı tamamlayan öğrenci ise 100 almaya hak kazanır.

* Puanlamaya örnek olarak, bir molar dişte 4 kanalı da tedavi etmişse, bu dişten 40 puan alır.

Stajyer Öğrencinin Baraj Puanından Düşürülmesine Neden Olacak Durumlar:

Bilgisayar çıktılarını ve protokol defterini gününde işlememek

100 Puan

Steril alet kullanmamak ve sterilizasyon düzenine uymamak

  50 Puan

Eksik aletle çalışmak ve ünitin düzensiz olması

  50 Puan

Hasta randevuları konusunda hassas davranılmaması

  50 Puan

Hasta önlüğü, maske ve eldivensiz çalışmak

  10 Puan

Malzemelerin düzensiz, bilinçsiz ve fazla miktarlarda kullanılması

  50 Puan

Klinikte uygun olmayan kıyafetle çalışmak

  50 Puan

Takılması için bir engel olmadığı halde lastik örtü kullanmamak

  10 Puan

Çalıştığı ünitin bakım ve temizliğine önem vermemek

  50 Puan

Kişisel malzeme dolaplarının temizliğine ve zamanında teslimine dikkat edilmemesi

  50 Puan

 SENE İÇİ NOT HESAPLAMASI                     SENE SONU NOT HESAPLAMASI

% 35     1. Arasınav                                                       % 70 Pratik Sınav
% 35     2. Arasınav                                                       % 30 Teorik Sınav
% 10     Sözlü Sınav
% 5        Devam
% 5        Staj Puanı